Home

Please click on the film title to go to film page. 
Filmin sayfasına gitmek için lütfen film adının üzerine tıklayın. 

 

So far, so Close
What’s past is past and seems to be over forever. But in some points in life the old times turn back to us and bring the past back to the now.
Çok Uzak, Çok Yakın
Geçmiş olan çoktan bitmiş görünür. Ama hayatın bir noktasında, eski günler bize döner ve geçmişi şimdiye getirir.

 

SO FAR, SO CLOSE / ÇOK UZAK, ÇOK YAKIN