Home

Love / Sevgi

Boya Harizanova, 2015, 22′ – Bulgarian with English sub.

Boris arrives in a mountain village to give back the deceased Radko’s belongings to his only living relatives – Radko’s grandmother and grandfather. Todorka doesn’t know about her grandson’s death.

Boris, ölmüş olan Radko’nun eşyalarını vermek üzere bir dağ köyünde yaşayan, büyükanne ve büyükbabasının yanına gelir. Todorka torununun öldüğünü bilmemektedir.

Screening Dates / Gösterim Günleri:

It will be screened within the package “CULTURAL INSIGHTS / KÜLTÜREL BAKIŞ 2”. “CULTURAL INSIGHTS / KÜLTÜREL BAKIŞ 2” paketi altında gösterilecektir.

06.05.2016 Friday Cuma 18:00
Yeşilçam Sineması

08.05.2016 Sunday Pazar 14:00
SALT Galata

1ae0548fb6ddc7389436ce04edda2931 (1)