Home

Journey Birds / Göçmen Kuşlar

Daphna Awadish, 2015, 9′ – English İngilizce

While abroad, I spoke with many immigrants who discussed their experiences and feelings about moving to a different country. Their stories were unique, but they all contained longings for their homeland intertwined with curiosity and delight in their new home.

Yurt dışındayken, pek çok göçmenle konuştum ve başka bir ülkeye göç etme konusunda duyugularını ve deneyimlerini anlattılar. Hikayeleri farklıydı ama hepsinin vatan özlemleri, yeni vatanlarına duydukları sevgiyle iç içe geçmişti.

Screening Dates / Gösterim Günleri:

It will be screened within the package “Border / Sınır 1”. “Border / Sınır 1” paketi altında gösterilecektir.

07.05.2016 Saturday Cumartesi 14.00
Yeşilçam Sineması

08.05.2016 Sunday Pazar 16.00
SALT Galata