Home

Snow Pirates / Kar Korsanları

Faruk Hacıhafızoğlu, Turkey, 2015, 83′

It is 1981… Turkey is at the dawn of one of its most atrocious coup d’etats and its hardest winter… In Kars, a remote city located on Turkey’s Eastern border and the site of dynamic trade, ethnicities and even empires, the people’s need for coal is asacute as their need for freedom. That winter, coal’s value equals almost the same as diamonds. Yet, hardly available with money, it remains within the reach of a few state institutions and privileged individuals. It is as if the coup d’etat punishes the city with cold. Three children, Serhat, Gürbüz and İbo, whose treasury is made up only of their sledsand dreams are about to start a journey in pursuit of coal. Its blackness contrasting the white of the snow, through their travels they will discover the power of solidarity. It is this pursuit of coal, rather than rest, which marks their school vacation, because, resources are scarce. In a search of some pieces of coal to put into the furnace, the heros’ find intelligence and strength within this struggle and inspiration to look where no one has looked before. An innocent adventure for heating, situated under the shadow of the coup d’etat, will turn into a landmark journey where they come face-to-face with the realities and responsibilities that coming-of-age brings.

Yıl 1981… Türkiye tarihinin en acımasız askeri darbelerinden birinin henüz başlarında ve o yıl Türkiye, son yılların en ağır kışıyla da karşı karşıya… Doğunun en ücra köşesinde aylarca karların kalkmadığı, geniş bir tarihi mirasın üstüne kurulmuş Kars’ta o yıl, halk için kömür ihtiyacı özgürlük ihtiyacıyla yarışmaktadır. O kış kömür, mücevher değerinde, hatta parayla satın almak bir yana, birkaç devlet kurumunun ve ayrıcalıklı kişinin ulaştığı bir elmastır. Darbe şehri soğukla cezalandırmaktadır.Tek servetleri kızakları ve ayrı ayrı hayalleri olan Serhat, Gürbüz ve İbo da bembeyaz karlara tezat, simsiyah kömürün peşinde dayanışmanın gücünü keşfedecekleri bir yolculuğun başındadırlar.  Üçü için de ara karnelerin alındığı bu tatile, oyundan daha çok kömür arayışı damgasını vurur. Kaynaklar oldukça sınırlıdır. Sobaya atmak için birkaç parça yanmış kömür artıkları peşinde başlayan arayış, onları zeka ve mücadele gücüyle yeni kaynaklar bulmaya itecektir. O kış, üçünün de askeri darbenin gölgesinde evlerini ısıtmak için başladıkları bu masum mücadele, hayatın sorumlulukları ve gerçeklerle tanıştıkları bir dönüm noktası olacaktır. 

Screening Dates / Gösterim Günleri:

09.05.2016 Monday Pazartesi 18:00
Yeşilçam Sineması

11.05.2016 Wednesday Çarşamba 14:00
Yeşilçam Sineması