Home

The Fantastic Love of Beeboy and Fowergirl / Arı Çocuk ve Çiçek Kızın Fantastik Aşkı

Clemens Roth, 2015, 10′ – English İngilizce

Peter is being followed by killer bees, Elsa collects exotic flowers from all over the world. To be together, they both have to overcome their fantasies. But what if love itself is nothing but fantasy?

Peter katil arılar tarafından izlenmektedir. Elsa dünyanın her yerinden egzotik çiçekler toplar. Birlikte olabilmek için ikisinin de fantezilerinin üstesinden gelmeleri gerekmektedir. Peki ama ya aşk sadece bir fanteziyse?

Screening Dates / Gösterim Günleri:

It will be screened within the package “Hybrid Sensation / Melez Algı”. “Hybrid Sensation / Melez Algı” paketi altında gösterilecektir.

06.05.2016 Firday Cuma 16.00
SALT Galata

07.05.2016 Saturday Cumartesi 18.00
SALT Galata