Home

BUTTERFLY MAN/
KELEBEK ADAM

Enis Manaz, Turkey/ Türkiye, 2019, 6’, English, Turkish subtitles/ İngilizce, Türkçe altyazılı

Abdurrahim Korkmaz was born in Mardin in 1984. In his village water, and electricity arrived very late. The butterflies that he saw on the TV of his neighbor have changed his life.

Abdurrahim Korkmaz 1984 yılında Mardin’de doğdu. Köyü yol, su ve elektrik ile çok geç tanıştı. Komşunun televizyonunda gördüğü kelebekler hayatını tamamen değiştirdi.

Director Filmography/ Yönetmen Filmografi
Butterfly Man 2019
Blue Zone 2017
Proficiency 2016

DIRECTOR
YÖNETMEN
Enis Manaz

SCREENPLAY
SENARYO
Enis Manaz

YAPIMCI
PRODUCER
Enis Manaz, Boğaçhan Olgun

CAST
OYUNCULAR
Abdurrahim Korkmaz

CONTACT
İLETİŞİM
enismanaz@gmail.com

Screening Dates/ Gösterim Günleri:
05.03.2020 Thursday/ Perşembe 12.00
08.03.2020 Sunday/ Pazar 20.00

It will be screened with in the package “Swerve Away”/ “Viraj” paketi altında gösterilecektir.