Home

 

Please click on the film title to go to film page. 
Filmin sayfasına gitmek için lütfen film adının üzerine tıklayın. 

 

Cultural Insights
In the course of globalization cultures merge together. But the most peculiar local culture’s features will be preserved for ever.
Kültürel Bakış
Küreselleşen bir dünyada kültürler birbirine yaklaşır. Ama yerel kültürlerin en belirgin özellikleri sonsuza kadar korunur.

 

CULTURAL INSIGHTS / KÜLTÜREL BAKIŞ